top of page
100_8664.JPG

ACUPUNCTUUR

Je kan bij mij terecht voor acupunctuur en chinese kruiden.


Een sessie begint steeds met een grondige bevraging van alle aspecten van je gezondheid en je functioneren: pijn, psychische en mentale factoren, thermoregulatie, slaap, spijsvertering, gynaecolgie etc.. Ook bestudeer ik aandachtig je tong en je pols, en observeer ik je voorkomen en fysiek.

Op basis van al deze factoren kom ik tot een ‘werkhypothese’ of patroondiffernetiatie die jouw klachten kadert binnen de Chinese geneeskundige theorie. Dit leidt tot een behandelstrategie. In functie van deze strategie worden acupunctuurpunten of kruidenformules gekozen. 

Een behandeling met acupunctuur of kruiden is in de eerste plaats gericht op het verhelpen van symptomen ( pijn, slapeloosheid, spijsverteringsklachten, stress, onvruchtbaarheid etc.. ). Maar daarnaast is het ook steeds de bedoeling om je hele ‘systeem’ in evenwicht te brengen.

Acupunctuursessies kunnen eenmalig zijn maar worden meestal met een zekere regelmaat herhaald. Kruiden worden aanbevolen voor periodes van een aantal dagen tot een aantal maanden. Ik vul sessies vaak aan met raadgevingen m.b.t. levensstijl en voeding.

acupunctuur vs. het westerse denken

Het traditionele denken dat schuilgaat achter acupunctuur en kruidengeneeskunde verschilt erg van het westerse medische denken. Het is nuttig om hier even bij stil te staan. Vaak maakt het onderwerp veel emoties los, omdat het raakt aan één van de meest fundamentele filosofische vragen die de mens zich kan stellen, namelijk: “ hoe kan men weten wat waar is?” of “hoe bepaalt men wat waar is?”

In het westerse wetenschappelijke ( medische) denken beantwoord men deze vraag met: objectiviteit. Medische kennis wordt door herhaalde objectieve observatie bevestigd of ontkracht. Deze objectiviteit is een absolute voorwaarde voor kennis.

Het traditionele ( chinese) geneeskundige denken is ontstaan vanuit een subjectief standpunt. Subjectieve ervaringen werden gebruikt om verklaringsmodellen te formuleren die niet ‘geobjectiveerd’ kunnen worden in de westerse zin. Het Chinese geneeskundige kader is dus experiëntiëel, het is gericht op de subjectieve ervaring van zowel patiënt als therapeut. Deze subjectieve ervaringen werden gedurende eeuwen met elkaar vergeleken en besproken.

Het spanningsveld tussen deze twee zienswijzen creëert soms misverstanden. Wanneer je ervan bent doordrongen dat enkel objectieve kennis ‘echte’ kennis is, dan is alles wat niet objectief is ‘pseudo-wetenschappelijk’ en dus waardeloos. Anderzijds kan men vanuit een experientiële denkwereld vaak niet zien hoe waardevol objectiviteit kan zijn.

De ervaring leert dat beide benaderingen elkaar aanvullen. Er is een grote menselijke nood om via de eigen subjectieve beleving betrokken te zijn bij de eigen gezondheid. Dat zie ik keer op keer bij patiënten. Chinese geneeskunde biedt een symbolisch begrippenkader dat gekoppeld is aan de eigen rechtstreekse beleving. Het kan daarom als bijzonder diepgaand en zinvol ervaren worden. Het westerse wetenschappelijke denken hanteert een grote precisie. Deze kan zeer nuttig zijn om subjectieve ervaring te structureren.bottom of page